NAAC Accreditated B++

Affiliated to SRTM University,Nanded

बारावी विज्ञान शाखेतील गुणवंतांचा सत्कार